vakablak

A blogvilág saját halottja. A 0-bitek rezervátuma.

Friss topikok

Tényszerű közlés

2012.09.16. 02:27 vakablak

Orbán Viktor egy darab szar.

Szólj hozzá!

Meghalt Csurka István

2012.02.04. 19:23 vakablak

:)

1 komment

A "buzi" szó eredetéről

2009.09.17. 01:47 vakablak

A 19. sz. végén ill. a 20. század elején került a magyarba a német Buserant szó átvételével (valószínűleg osztrák közvetítéssel), s közben a szóvégi -ant átalakult -ans-sá (v.ö. német pedant, magyar pedáns, német kulant, magyar kuláns, stb.), mint buzeráns.  E szó rövidült a pesti szlengben, s lett belőle hamar buzi (v.ö. mozgóképszínház --› mozi, fagylalt --› fagyi).  A németbe a velencei olasz buzerar ("szodomita", "análisan közösülő") nyomán jutott el.  A szó korábban - azonos jelentéssel - az ó-olaszban mint buggero ill. a spanyolban mint bujarrón volt használatos, valamint került az angolba a 14. században mint bugger (jelentése mind a mai napig "szodomita").  Mindezen átvételek az ófrancia boulgre (később: bougre) szóra vezethetők vissza, melynek akkori jelentése "pogány, áruló" volt.  Érdekesség, hogy még mielőtt a szó a velencei olaszon keresztül eljutott volna a németbe mint a fent említett Buserant, az ófranciából egyszer már átkerült mint Buger ("paraszt, tahó"), majd innen - első ízben - jövevényszóként átvette a magyar nyelv is, mint bugris.

Az ófrancia kifejezés eredete pedig a latin bulgarus, melynek jelentése látszólag "bolgár", azonban valójában nem szó szerint a bolgárokat jelentette, hanem általában a bogumilistákat.

Ez utóbbiak az örmény eredetű paulícionista (Pál apostol tanaihoz is köthető) és a bolgár ortodox egyház reform ágának egyesüléséből a 10. században létrejött gnosztikus és dualista hitű szekta voltak, mely vallási irányzat elterjedt a Bizánci birodalomtól a Balkánon át Olasz- és Franciaországban is.  Bár a bogumilisták egyéb vallási gyökereik mellett alapvetően keresztény szekta voltak, tanításaik eltérő jellege miatt hamar üldözni kezdték, a római katolikus egyház pedig kimondottan pogányoknak tekintette őket.  Valószínűleg ez a körülmény járult hozzá, hogy a rájuk utaló szó fokozatosan negatív konnotációt kapott.  Mi is volna természetesebb annál, mint a feltételezés, hogy a keresztény egyháztól elhajló "pogányok, árulók" egyben análisan közösülő homoszexuálisok is?

A szó etimológiájának német ágával kapcsolatos érdekesség, hogy a németországi németből mind a két átvétel kihalt (Buger "paraszt" és Buserant "homoszexuális, szodomita"), ugyanakkor az osztrákban megmaradt mind a Buserant, mind pedig igei formájában a buserieren (v.ö. magyar buzerál), noha erősen módosult jelentéssel: "tolakszik, rámenősködik, erőszakoskodik, ráerőlteti magát".  Állítólag némiképp hasonló értelemben használják a szót csehül is, azaz mint "bosszant, szívat, csesztet, értelmetlen parancsokat osztogat" - szinte kizárólag a katonai vagy egyéb kiképzések összefüggéseiben.  Ez legalábbis részben összevethető a magyar buzerál ige mai jelentésével is.

Források:

- buserieren (Lexikon der bedrohnten Wörter)
- Buserant (Wiener Mundart)
- Bogomilism (All Experts)
- Nádasdy Ádám: Az örömtelen eretnekek (Magyar Narancs, 2001/02/15)
 

1 komment

Címkék: buzi eredet etimológia szodómia

A legszebb öröm

2008.12.16. 14:04 vakablak

Azt írja a zújság, hogy a csúnya cigányok összeverték az egyik turbómagyar bohócot, valami Szabó Attila nevezetűt, a szaró oroszlános logójú Magyar Gárda egyik alapítóját. Az úriember ráadásul a Jobbik vecsési szervezetének vezetője is (nyilván tök véletlenül), és a Népszabi cikke szerint (a Magyar Nemzetre hivatkozva) ráadásul még "a helyi MIÉP-ben is tevékenykedett, s tagja volt a városi nemzetőr szövetségnek".  Pártállás és újságírói ethosztól függően más és más hőfokon olvashattam ugyanazt az indexen ill. a Népszabadság Online-on (mindkettő tárgyilagos híradás), a Magyar Nemzet online kiadásában (rövid, de velős sikoly, iszonyat, borzalom) és a Magyar Hírlapban (pont mint a Magyar Nemzet, csak bővebben sikongatva).  A kurucinfo e pillanatban még keresi a betűket a billentyűzeten, híradás az ügyről nem olvasható.  Később ezt nyilván pótolják utánozhatatlan stílusukban.

A hírekből úgy tűnik, Szabó úr házát lerohanta négy ember, Szabó urat jó alaposan megverték, a család többi tagját - a gyereken kívül(!) - bántalmazták ill. megkötözték, fegyvert fogtak rájuk.  Szabó úr súlyos sérülésekkel kórházba került, azóta megműtötték.  A két polgárian fasiszta napilap szerint az elkövetők cigányok voltak.  Az összes hír szerint az ütlegelés közben (melynek eszközei voltak állítólag: veszítővas, vipera) azt kiabálták az elkövetők Szabó úrnak: "most magyarkodjál!"  Végezetül pénzt raboltak és ékszereket, majd távoztak.  A rendőrség szóvivője szerint azonban nem volt itt semmiféle rasszista indíttatás.  (A szóvivőnek valószínűleg elgurult a gyógyszere.)

E pillanatban úgy gondolom, hogy az elkövetők minden bizonnyal tényleg cigányok lehettek.  Reakcióim:

22 komment

Egyetlen bűnük, hogy magyarok?

2008.11.03. 22:53 vakablak

Gyurcsány Ferenc ma a parlamentben napirend előtt foglalkozott a dunaszerdahelyi ütlegeléssel.  Beszédének több média által is idézett részlete a következő:

„felkavaró képeket láttunk, nem világos, hogy mi is volt a bűne a magyar szurkolóknak”. „Vajon azért büntették őket, mert rendbontást követtek el – mi a képeken ilyet nem láttunk –, vagy az volt a bűnük, hogy magyarok voltak?”

Köpjetek le nyugodtan, de engem megrendít a demagógiának ez a randa példája.  Én - szemben a túlnyomó többséggel - mégiscsak úgy gondolom, hogy Gyurcsány, tartsunk is róla általában bármit is, jobbára nem populista és nem demagóg, legalábbis a populizmusnak és demagógiának a mo.-i politikai palettán megszokott szintjeihez képest átlag alattian az. 

Ez a fenti beszólása viszont egészen gyomorforgató.

13 komment

Címkék: gyurcsány nacionalizmus dunaszerdahely sovinizmus demagógia szélsőségesek futballhuligánok irredentizmus szlovák magyar viszony

Bevert pofájú turbómagyarok Szlovákiában

2008.11.02. 22:38 vakablak

Drága futballhuligánok!

Gratulálok legutóbbi műsorotokhoz, melyet ezúttal Dunaszerdahelyen adtatok elő, majd megfejeltétek egy budapesti tüntetéses-zászlóégetéses ráadással.  Minden kétséget kizáróan sikerült újabb muníciót szolgáltatnotok a magyarok és a szlovákok kölcsönös utálatához, és további akadályokat gördítenetek e két balfasz nép megbékélésének amúgy is rögös útjába.  Röviden: szarfaszú, gyáva, undorító és bajkeverő csőcselék vagytok.  A szlovák rendőrők, kik valószínűleg ugyanolyan csőcselék mint ti magatok, Dunaszerdahelyen jól szétverték a pofátokat.  Akciójuk nyilván törvénytelen volt és szabályellenes, amennyiben - e pillanatban így tűnik - még azt sem várták meg, hogy legalábbis konkrét és súlyos rendbontással érdemeljétek ki a véresre verést, hát ennyiben dilettáns barmok ők.  Ti viszont így is jól megérdemeltétek, amit kaptatok, ha másért nem is, hát azért biztosan, mert most megint sikerült tovább rontanotok a szlovákiai magyarság helyzetét.

Miért is tehát pontosan?

9 komment · 1 trackback

Címkék: trianon szlovákia dunaszerdahely nagy magyarország futballhuligánok irredentizmus revizionizmus

Gyerekhős és besúgó

2008.10.11. 01:30 vakablak

9 P. M. mintabesúgó, tízéves kisfiú, 1932-ben följelentette a beszolgáltatók elől egy zsák búzát elrejtő apját. Az apát kivégezték. A gyereket a parasztok meglincselték.

(Lábjegyzet Kukorelly Endre: Rom. A komonizmus történetéből c. írásából.  Mellesleg kiváló írás, melegen ajánlom mindenkinek.)

S most ugyanezt bővebben.  A történetnek két fő- és számos alváltozata létezik.

A szovjet verzió: az 1-es számú gyermekhős

1932-ben egy kis, világtól távoli faluban élő szegény parasztok gyermeke, Pavlik Morozov 13 évesen már lelkes kommunista, a szovjet pionírok helyi szervezetének vezetője, a sztálini kolhozosítás támogatója.  Egy nap feljelenti saját apját - aki egyébként a falu tanácselnöke - a szovjet GPU-nál (politikai titkosrendőrség, az NKVD, ill. a későbbi KGB elődje) azzal a váddal, hogy iratokat hamisít és ad el kulákoknak, a szovjet nép ellenségeinek.  Az apát bíróság elé állítják és elítélik 10 évre, majd később ki is végzik.  Pavlik családja - a nagybácsi, a nagypapa, a nagymama és Pavlik saját unokatestvére - azonban még ugyanabban az évben ráront Pavlikra, és bosszúból közösen meggyilkolják őt és öccsét.  A tetteseket bíróság elé állítják és egy rövidke per után elítélik.  Hármukat kivégző-osztag elé is állítják hamarosan.  A tárgyalás során egyébként az egész országból táviratok érkeztek a bíróságra, melyben a különböző pionír-szervezetek (és maga Maxim Gorkij is személyesen) azt követelték, hogy a bíróság ne kegyelmezzen a bűnösöknek.

A szovjet kormány Pavlik Morozovból azonnal dicsőséges hőst csinált, mártírt, a reakciós erők áldozatát.  Iskolákat neveztek el róla országszerte, szobrokat emeltek a tiszteletére, számos dalt írtak és egy teljes operát komponáltak az emlékére, továbbá a helyi kolhoz is az ő nevét viselte ezután.  Pavlik Morozov lett az 1-es számú pionír-hős.  Volt iskolája és meggyilkolásának állítólagos színhelye zarándokhely lett, ahova iskolás korú gyerekeket utaztattak tömegével az egész Szovjetunió területéről.

Tartott ez mintegy 60 évig.

11 komment

Címkék: pavlik morozov szovjet propaganda

Mértékegységek előszorzói I.: a suksüköléstől a pornóig

2008.10.04. 02:48 vakablak

Ki tudná kapásból, hogy miről van szó?  Maga ott, fiam, álljon fel szépen és mondja el az osztálynak, mire jók a mértékegységek előszorzói.  Nem tudja?  Üljön le, egyes.  Én tudom, mert utánanéztem, egyébként persze én sem tudnám.  Pedig nagyon egyszerű dologról van ám szó, az olyan fogalmakról, mint a mikro, milli, kilo, mega, stb.

Ezeken az előszorzókon a minap a számítógépek tárkapacitásával kapcsolatban gondolkoztam el megint, konkrétan a merevlemezek mostani és jövőbeli várható méretének vonatkozásában. 

Közbevetőleg, byte-okról lesz szó, így írva.  Olyat ugyanis, hogy bájt, csak olyasvalaki bír leírni, aki emberi mivoltából már teljesen kivetkőzött.  Ezzel kapcsolatban velem vitatkozni nem lehet.  Nem érdekel az akadémiai álláspont, illetve csak annyiban, hogy amennyiben a fenti torzszüleményre az akadémia esetleg mint a "hivatalos" magyar helyesírás részére hivatkozik, akkor ez nekem önmagában is elégséges ahhoz, hogy én az illető szabályrendszert illegitimnek, eretneknek, erkölcstelennek, debilnek, nemzetgyalázónak és minden egyéb módon elfogadhatatlannak tekintsem.  Továbbá - s ez egyben a helyi szólásszabadság mozdíthatatlan korlátja - ha bárki (akár csak viccből is) leírja egy ide küldött kommentárban, hogy bájt vagy fájl, akkor én azt a bejegyzést annak egyéb tartalmától függetlenül azonnal törlöm.  Suksükölés: okés.  Kisbetű-nagybetű: leszarom.  Egybeírjuk-különírjuk, a francot se érdekli, nem kell alanyt és állítmányt egyeztetni, teszek a központozásra, írhattok ékezet nélkül, és bármi egyéb módon is alázhatjátok a magyar helyesírást, de a bájt és a fájl annyira intergalaktikusan tolerálhatatlan, hogy az ilyet azonnal törlöm.  Én szóltam.

8 komment

Címkék: si pornó merevlemez mértékegységek előszorzók terabyte petabyte exa zetta yotta tárolókapacitás system international d’unités

Megmondom ki vagy, három kérdésből

2008.09.28. 15:02 vakablak

Ma reggel azon merengtem (sokadszor), most épp a fürdőkádban, hogy tényleg, miben is különbözik a mo.-i jobboldal a szélsőjobbtól.  Rendszeres vád a jobboldal részéről, hogy az MSZP meg a körülöttük lévők őket aljas módon összemossák a szélsőjobbal.  És valóban, rendszeresen olvasok olyan véleményeket, hogy a jobb és a szélsőjobb igazából összeérnek, összefolynak, hogy a distinkció már alig lehetséges.

Kádbeli elmélkedéseimnek az lett az eredménye, hogy igenis van különbség a jobb és a szélsőjobb között. 

8 komment

Valaki szorulni fog

2008.09.25. 00:55 vakablak

Van ugye ez a remek darab, a kormanyszovivo.hu, a portálok portálja, az informatika obskurus gyöngyszeme, a közpénz ésszerű felhasználásának elrettentő mintapéldája.  Amikor kitudódott, hogy elkészítése kereken 200 millió forintba került, óriási volt a felhördülés szerte a honi blogvilágban, és számos lap teregette a szennyest.  Informatikusok tömege nyilvánított véleményt.  Ezek elsöprő többsége minden képzeletet felülmúlóan soknak tartotta a 200 millió forintot a szánalmas kis portálocskába belelátható fejlesztési munkák feltételezett nagyságához képest.  Az illetékesek természetesen cáfoltak, szerintük minden úgy volt rendben, ahogy.

Most végre mozdulni látszik az ügy.  A Népszabadság Hűtlen kezelés gyanúja a kormányportálnál című híre szerint "hűtlen kezelés megalapozott gyanúja miatt vizsgálódik a kormányzati portál ügyében a BRFK ismeretlen tettes ellen."  (A Népszabadságot olvasó zsidóbérenc lumpenproletároknál sokkal értékesebb magyarok számára ezzel egyidőben a Magyar Nemzet is beszámolt ugyanerről Szijjártó: A kisebbségi kormány arcátlanul pazarol c. írásában.)

3 komment

Címkék: fidesz korrupció hűtlen kezelés kormanyszovivo.hu

Isten és Alkotmány

2008.09.06. 11:33 vakablak

A 168 órában legutóbb Egyház, Fidesz és a gonoszság: szövetség a hatalomért? címmel interjú volt olvasható Vankó Zsuzsanna teológusprofesszorral a jobboldal vélt vagy valós törekvéseiről egy klerikális (esetleg akár keresztény fundamentalista) állam építésével kapcsolatban.  A cikk felütése és apropója Semjén (KDNP) elhíresült tavaszi alkotmánymódosítási indítványa, melyről annak idején sok más média is beszámolt, köztük a Hírszerző Semjén tervei: Isten elsöpri a többpártrendszert és a Szovjetuniót címmel.

Érdekes módon a HVG-beli cikkben nem szerepelt, ill. az ahhoz hozzáfűzött (jobbára a változtatást ellenző) hozzászólások egyikében sem idézte senki pontosan, mi is volt Semjén alkotmánymódosítási indítványa.  Semjén az alkotmány preambulumát kívánja a következőképp átírni:

6 komment

Kerti sufni, avagy miért a kurva anyját a magyar államnak?

2008.08.29. 04:37 vakablak

Építenék egy kerti sufnit.  Nem nagy ügy.  A kivitelezőnél lerajzoltuk, milyen legyen, megbeszéltük hozzá, amit kellett.  Végezetül szólt, hogy mivel a tervezett sufni alapterülete nagyobb lesz 10m²-nél, az általunk készített skiccet egy tervezőnek is meg kell rajzolnia, és azt be kell nyújtani az építési hatósághoz.  Mint megtudtam, a (hivatalos nevén) kerti szerszám- és tüzifatároló nem engedély-, hanem csupán bejelentés-köteles.  Elszaladtam hát a tervezőhöz, eléraktam a vázlatot, elmondtam gyorsan, hogy mi végre kell ez az egész, ő rábólintott, hogy egy hét múlva kész lesz.

Én nem is gyanítottam semmit.  Csak akkor döbbentem meg, amikor a kezembe nyomott paksamétával - melyet meg sem néztem tüzetesen - elrobogtam a városházára, be a megfelelő hivatalba, gyorsan leadni.  Hát kérném: a kerti sufnimhoz a törvényi előírásoknak megfelelően a következő, a hatóságnak benyújtandó tervdokumentáció készült:

25 komment

Mondom, beszart

2008.08.27. 13:12 vakablak

Írtam a múltkor a szélsőjobbal kapcsolatban, hogy beszart a jogállam.  Ha túlzó polémiának is tűnhetett egyesek számára ez a kijelentés - bár miért is tűnt volna annak -, hát gyorsan jött hozzá szép új illusztráció, hogyasszongya...
 

Megfenyegették telefonon ismeretlenek a Magyar Gárda megszűntetése érdekében indított polgári per bíráját, aki ezért elfogultságot jelentett be, és így a Fővárosi Bíróságon szeptember 1-jére kitűzött tárgyalás elmarad - közölte a Fővárosi Bíróság sajtótitkársága.


Az illető bíró - csókoltatom a térgye kalácsát - beszartságot jelentett be, ezt csak tunya eufemizmus okán nevezik e helyütt elfogultságnak.  Milyen egyszerű is kiütni egy bírót, ugye?  Felhívjuk telefonon, és csúnyákat mondunk neki, erre az kiszalad a világból.  Akkor most hogyan tovább?  A következő bírót is megfenyegetik, az azutánit is, ésatöbbi?

A fenyegetés: zsarolás.  Aki a zsarolásnak enged, az megerősíti a zsarolókat abban, hogy ez így működik, tehát egyre több lesz a zsarolás.  Ezt kell ma egy bírónak elmagyarázni?

1 komment

Kurucok a pöcegödörben

2008.07.18. 05:05 vakablak

Ez is megvolt hát, végre besokallt a kuruc.info amerikai szolgáltatója, lezárta a site-ot, a server aludni ment, bár azt nem tudni, hogy miről álmodik.  Szinte kár érte, a kuruc.info-ért.  Ilyen egy töményen zsírvéres náci faszságot most hol fogunk olvasni?  Imádtam a százhúsz szavas szókincsüket, a rögeszmésen, monomániásan mindig ugyanakörül a pár téma körül forgolódó írásaikat, amikből legalább kerek perec megtudhattuk, hogy nem, a hülyeségnek ez a formája nem hogy nem halt ki a II. vh. végén, de még csak a rendszerváltáskor sem, hanem épp ellenkezőleg, vadállati virulenciával arcoskodik körülöttünk pár száz vagy pár ezer minden aljasságra, pusztításra, kivégzésekre, népirtásra bármikor kapható lelkes náci.  Jó ezt tudni.  Frászt jó, rossz, de még mindig jobb, mint nem tudni, ha már van ilyen.  Nem árt tudatosítani magunkban, hogy pár ezer ember adott esetben könnyedén a feje tetejére tudja állítani az országot.

115 komment

Címkék: rendőrség bíróság kurucinfo jogállam

recycling.fúsz.dada, a Markov-láncos kutya II.

2008.06.22. 15:00 vakablak

Már nem értő tékozlók szemében.
Hordtam a mennybe, és az igazságért, megalázott szép oltára?!  Bekerítve lelkünk önnön irgalmában, nem emberi életek kioltására.  Nemzetek gyökereivel golfoznak a múltból, ha lakója, a húst rólunk rágja!  Vagyok édesanyámnak drága gyermeke, értünk s holtak vádolják a parton, háttal a gyalázat?  Bűnös hazugok világában élünk és igazgyöngy is lakott, telt az új pufajkát rendelt angol szabóval.

A Teremtő Természetből fakadón az utat is elfeledte.
Lám, mily’ lyukak között tengetem magam, mint egy hírlap véletlenül, igaz Istené vagyok.  A világ Glóbuszon csüng; mint a földön, könnytenger születik, táplálja jó ékszerbolt?!  Fogy a nemzetről, a szememben az idő! Hol ér véget a lutrin, játszanak velünk, milyen jövő nemzedéknek akarom, hanem téged, külföldi napszám, vörös brigád, egy országot zsebre rakott! Ez a sivatagban, mert szeretünk Téged, ne hagyj neki teret, mert azt gondolják: kiválasztottak.

4 komment

Címkék: abszurd dada fúsz független újságírók szövetsége markov lánc markov chain nagyon magyar nemzeti zokogás politikai infantilizmus kollektív agybaj klinikai nemzettudat

Kurutty, a Markov-láncos kutya I.

2008.05.12. 01:11 vakablak

Egymást lőtték a falusiak, összefognak, és a teheneket leölték. Sokan pedig már félmilliót zsarolt a cigány. Kisbér - Egy pozitív dolgot említenék a cigányoktól tudjuk, parasztnak, földművelőnek születni kell, és az országba. Azóta havonta érkeznek csoportok a gyerekek számára 120 eurót kaptak, a múlt héten kezdték bontani, ilyen mocskok zsebében köt ki.  És üzenem azoknak, akik több vemhes kecskegidát tudtak volna venni, és újabb módszerekkel próbálkoznak rendszerint időseknél. Maguk és mára jól menő, egész vasútállomást Ellopták az a Somogyi Hírlapnak Imre Lászlóné, a helyzet, rengeteg lopás történt már lásd pl. EZT.

1 komment

Címkék: kuruc.info kurutty cigánybűnözés markov lánc markov chain

Előrehozott szuttyogás

2008.05.09. 16:46 vakablak

"Magyarországon új egyezségre van szükség, ami a biztonságra, egymás tiszteletére és a felelősségvállalásra, illetve a demokráciára és a piacgazdaságra épül, ehhez előrehozott választást kell tartani - mondta Orbán Viktor a Szabad Európa Vitanapok Városi közlekedés című rendezvényén."  (Itt olvastam.)

Ehhez egy pár szót.

Szólj hozzá!

Címkék: biztonság orbán demokrácia piacgazdaság retorika előrehozott választások demagógia felelősségvállalás megalománia gyűlöletkeltés obstrukció egymás tisztelete álszentség ellenségképzés dichotómia vezérelvűség

Tölgyessy al borde de un ataque de nervios!

2008.04.08. 15:26 vakablak

...azaz: Tölgyessy a teljes idegösszeomlás szélén, Almodóvárt parafrazálva.

Uram, Ön súlyos mentális problémákkal küzd.  Azt nyilatkozza az InfoRádióban, felütésként, hogy "a kormányfő előtt egyetlen az ország javát szolgáló megoldás áll: ha a szabad demokraták véglegesen kilépnek a koalícióból, neki vagy pártjának kezdeményeznie kell az előrehozott választásokat."  Mi van???  Túl közel állt Orbánhoz, és ragályos volna az elvakult megalománia?  Ön, Tölgyessy úr, a minden okossággal felkent szuper-agy, aki ennyire frankón tudná, hogy mi az "egyetlen, az ország javát szolgáló megoldás"?  Mi a büdös francokat habog itt már megint?

Szólj hozzá!

Címkék: fidesz tölgyessy új választások az ország érdeke parlament feloszlatása

Az ugyanolyanság igézete

2008.04.05. 23:09 vakablak

Valahol azt olvastam, hogy akkor lesz társadalmilag teljesen elfogadottnak tekinthető a homoszexualitás, amikor az ilyen párok élete is a mindennapok szürkeségébe simul, a tiltás és el nem fogadásnak minden izgalma megszűnik, ha már rég nem kell az egyenlő jogokért küzdeni, nem lesz cool, nem lesz forradalmi, nem lesz példa se ilyen, se olyan irányban, azaz röviden: amikor a homoszexuális párok élete eléri a kispolgáriság mások által is gyakorolt szintjét.  A homoszexualitás megszűnik mint másság.  Ugyanolyanság lesz, minimális különbségekkel, melyekre az ember ügyet sem vet.

1 komment

Címkék: homoszexualitás tolerancia meleg konzervativizmus házasság másság neonáci kisebbségek melegházasság kispolgáriság

Tényleg sokat spórolhatsz!

2008.03.05. 22:53 vakablak

Egészen biztos forrásból hallottam a következőket: aki a 2008 márc. 9-én tartandó népszavazáson mindhárom kérdésre igennel szavaz, és még a szavazófülkében a már kitöltött szavazólapot mobiltelefonnal vagy digitális kamerával lefényképezi, arra különleges kedvezmények várnak.  Hogy hogyan?  Olvasd csak tovább, elárulom:

7 komment

Címkék: adókedvezmény sokat spórolhatsz gyurcsány takarodj 2008 népszavazás

A 2008-as népszavazásról, egészen tömören

2008.03.05. 01:55 vakablak

Aki 2008 márc. 9-én elmegy a Fidesz által szervezett népszavazásra, és ott bármelyik kérdésre igennel szavaz, az buzi.

Szólj hozzá!

Torgyánt vissza!

2008.02.23. 14:42 vakablak

Azt olvasom, hogy Torgyán új pártot hozott létre, hogy újra csatasorba áll.  Így írja a zújság szó szerint, és bár idézőjelben írja, csak remélni merem, hogy e veretes idézet mégsem eredeti, hanem csak egy zsurnalisztikai stílusvirág.  Torgyán tud ilyeneket mondani, úgyhogy valószínűleg eredeti lesz pedig.

Megújuló Magyarországért Mozgalom lesz (van) ezek szerint a párt neve, és 2010-es választásokkor már a mérleg nyelvének szerepét szeretné játszani, imígyen tovább a hír.  Milyen Magyarország lehet vajon az, aminek a megújulását egy Torgyán nevű kretén tudná megmozgalmárkodni?  Torgyán, jól hallom? esküszöm, forog velem a világ.  Torgyán az a magyar politikának, mint az a Fekte Pákó néven elhíresült agyhalott penészvirág a bulvármédiának: egy durva, kínos, röhögtető félreértés.

Ennek a bulldogpofájú, szélütésközeli demagógiabajnok droidnak volt már egy rövidhír terjedelmű visszatérési kísérlete pár éve.  Akkor szerencsére ennyiben maradtunk, és a válóperes kismamlasz ügyvédből avanzsált egykori parasztvezér postafordultával visszazuhant jól megérdemelt helyére, a lomos süllyesztőbe.  Vajon ennek az embernek sosem elég?

Az egészben a legszebb, hogy pont Torgyán hirdet megújulást.  Rengeteg és rettenetes gond van a közélettel, és az ebből kinövő speciális szubkultúrával, a politikusi kaszttal.  Valóban szép volna, ha ezek a gondok legalább részben megoldódnának vagy mérséklődnének.  Ezt a folyamatot nevezhetnénk akár megújulásnak is.  Sajnos nincs a közéletnek olyan ismert figurája, aki egyidejűleg rendelkezne azzal az erkölcsi autoritással, integritással és népszerűséggel, amely tulajdonságok elengedhetetlenek lennének egy megújító személyének széleskörű elfogadásához.  Az azonban bizonyos, hogy a közélet volt és jelen figurái közül pont Torgyán az, aki erre a szerepre az elképzelhető legalkalmatlanabbak közül is a legrosszabb.

Torgyán egy személyben, fókuszáltan, klisészerűen testesíti meg az ország minden mocskát, de legalábbis a politikai osztályét.  Torgyán bizonyítottan egy korrupt, mutyizós, despota majom.  Zsigeri demagógiában felülmúlhatatlan.  Torgyán az, akinek a saját hatalmáért-hasznáért az ország tetszőlegesen nagy kára is vállalható.  Röviden, Torgyán mindazt a rettenetes mennyiségű és mértékű erkölcstelen szennyet képviseli, amiből meg kellene újulni - és nem mint ő most sunyin állítja, aki által.  És ez az ember lett kis híján a köztársaság elnöke!

Néha azon gondolkodom, hogy nem valamelyik volt Monty Python-tag csusszantott-e fel Torgyán valagába egy vezérlőmodult egy óvatlan pillanatban, és azóta nem Londonból nyomogatják-e kéjes röhintések kíséretében a távkapcsoló gombjait?

Szólj hozzá!

A PÁRT

2008.02.08. 03:46 vakablak

A 2008-as hamburgi önkormányzati választásokra készült plakát, szöveg: "Egy erős dohányzó övezetért"

A PÁRT Németországban alakult 2004-ben.  Eredeti német neve "Die PARTEI", mozaikszó, a Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative — azaz a Munka, Jogállam, Állatvédelem, Elitképzés és bázisdemokratikus Kezdeményezés — szavak kezdőbetűiből.

Németországban teljesen hivatalosan bejegyzett pártról van szó, mely megalakulása óta már egy tartományi választáson (Észak-Rajna-Vesztfália, 2005), és legfőképpen a 2005-ös országos parlamenti választásokon is részt vett.  Nagyjából 5000 tagot számlál, és formálisan mindennel rendelkezik, amivel egy pártnak a párttörvény előírásai szerint rendelkeznie kell.  A részletekre nem különösebben ügyelő szemlélődő számára akár úgy is tűnhetne, mintha ez is csak egy volna a számos idióta, szirem-szarom kis párt közül, mint — magyarországi példákkal élve — a Zöld Párt ("A szemléletváltás az igazi rendszerváltás"), a Keresztény Szociális Unió (honlapjuk szemlátomást nincs, szlogenjük ismeretlen), a Magyar Nemzeti Kisemberek Pártja, a Földlakók- Élet- Igazság- Béke- Szabadság- Pártja ("természeti törvények alapján alkotott társadalmi törvénykezés"), vagy a semennyivel sem komolyabban vehető alibi-párt a lét és nemlét határán, a Kereszténydemokrata Néppárt ("Hittel, bizalommal, őszintén hazánkért, nemzetünkért" ill. "Gyurcsány, takarodj!").  A valóságtól azonban mi sem állna távolabb — A PÁRT egy igazán különleges csemege.

Szólj hozzá!

Címkék: populizmus propaganda fal szatíra titanic ndk megvesztegetés media hack die partei martin sonneborn bundestagswahl 2005 hlx product placement vicclap futball világbajnokság 2006 hintner jugend mediahekk

Ajánlat (avagy a 2008-as népszavazás alternatívája)

2008.01.12. 20:43 vakablak

Mint közismert, 2008-ban az alábbi kérdések ügyében népszavazás lesz Magyarországon:
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?
Egybehangzó médiahírek szerint a népszavazás költsége nagyjából ötmilliárd forintot fog kitenni.

Szeretnék e helyütt ajánlatot tenni egy alternatív megoldásra, mellyel - mint alább kifejtem majd - mindenki csak jól járna.

Ajánlatom lényege, hogy a magas költségekre való tekintettel ne a magyar néptől várjunk választ - a kérdéseket megválaszolnám inkább én, sokkal olcsóbban.  Egész pontosan két és fél milliárd forintért (2.500.000.000Ft, plusz áfa) teljesen megbízható választ adnék a fenti kérdésekre. 

1 komment

Címkék: tandíj népszavazás vizitdíj napidíj költségmegtakarítás

Ott fogsz megrohadni

2008.01.05. 15:30 vakablak

"Egy lőfegyfert és egy riasztófegyvert, valamint náci relikviákat találtak a pénzügyőrök egy osztrák férfi autójában a hegyeshalmi határtól nem messze, egy közúti ellenőrzésnél péntek este." - írja az index.hu, sok más honi médiával egyidőben.  A cikkből kiderül továbbá, hogy

"Az autóból előkerült egy aktatáska is, amelyben német birodalmi címerrel ellátott munkakönyvek, étkezési jegyek, SS-gyűrűk, illetve -névjegytartók kerültek elő, továbbá egy olyan emlékérem, amelyet Adolf Hitler születésnapján adtak ki 1945-ben - közölte a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP)."

Hogy ez mennyire nem vicc a VPOP szerint, az abból is látszik, amit még erről közlölni kívántak:

"A pénzügyőrök lefoglalták a fegyvereket és a tiltott önkényuralmi jelképeket, a férfi ellen pedig eljárást indítottak visszaélés lőfegyverrel és lőszerrel bűntett és önkényuralmi jelkép használata bűncselekmény alapos gyanújával - áll a VPOP közleményében."

Itt álljunk meg egy pillanatra.  Bár furcsa, és - legalábbis számomra - elég ellenszenvesnek tűnő szokás náci relikviákkal foglalkozni, s meglehet, az illető maga is náci vagy náci vonzalmú, a jogállam mégiscsak attól jogállam, hogy csak azt baszogatja, aki tételesen a törvények ellen vét.  Nácinak lenni önmagában nem törvényellenes.  (Sőt, az illetőről kiderülhet elvben még az is, hogy csak egy hóbortos gyűjtő, és nem is náci.  E helyütt ez teljességgel közömbös.)  A lőfegyverrel való visszaélés miatti eljárással nincs is semmi bajom, annál inkább a második tétellel: ahogy a cikk fogalmaz, "önkényuralmi jelkép használata bűncselekmény".

2 komment

Címkék: jogállam btk önkény vpop kulturális javak visszaélés kulturális javakkal önkényuralmi jelképek önkényuralmi jelképek használata náci relikviák